FAQ's Loyalty


HOW CAN I JOIN SHOEBALOO LOYALTY?
Joining SHOEBALOO Loyalty is very easy. You can register online or in one of our stores.


Online: register on https://shoebaloo.nl/log-in--register-account and complete your account.
Please note: while completing your account, you have to confirm your participation with SHOEBALOO Loyalty on your Preferences page. After completing your account, you’re ready to start earning and spending Loyalty credits!

In-store: leave your name and email address with one of our store employees. They will create an account for you. Purchases will be added to your account. You will immediately receive an email, which you have to confirm to activate and complete your account. After activation, you’re a SHOEBALOO Loyalty member and you can start earning and spending Loyalty credits!

WHAT IS THE MINIMUM AGE TO JOIN SHOEBALOO LOYALTY?
You need to be at least 16 years old to join SHOEBALOO Loyalty. If you’re not 16 years or older, your account will not be valid.


WHAT ARE LOYALTY CREDITS?
Loyalty credits are our way of rewarding you for your loyalty to SHOEBALOO. The credits you earn can be used as a virtual currency to get exclusive rewards. Visit How it works to find out more.


HOW CAN I EARN LOYALTY CREDITS?
Earning credits is easy! Shop at www.shoebaloo.nl or in one of our stores, complete your account and like us on Instagram and Facebook to get exclusive deals and rewards. Find out more by visiting How it works.


HOW WILL MY IN-STORE PURCHASES BE ADDED TO MY LOYALTY ACCOUNT?
Of course, you will also receive credits for your offline purchases. When purchasing in one of our stores, please show your QR code, or give your name to one of our employees. They will add the purchase to your account.


WHEN WILL LOYALTY CREDITS BE ADDED TO MY ACCOUNT?
You can find your purchases in your account after 24 hours. After you have made a purchase, your credits will be pending for 30 days. Pending credits from purchases will be added to your balance after 30 days due to the return period.


Loyalty credits earned for completing your account, gifts from us to you, or liking us on Instagram or Facebook will be added to your balance immediately after completion.

HOW MANY LOYALTY CREDITS DO I HAVE?
Check your credits, track your activity, and see your pending credits all on your Loyalty page.


WHEN WILL LOYALTY CREDITS BE DEDUCTED FROM MY ACCOUNT?
Once you redeem your credits, they will be immediately deducted from your balance.


Credits from returned items will be deducted from the total credits of that specific order. You can find an overview of your credits history on your Loyalty page.

WILL I GET MY VOUCHER BACK AFTER RETURNING A PURCHASE?
If you redeemed a voucher during an order/purchase and then returned (one of) your products, you will unfortunately not get your voucher back. Vouchers can only be redeemed once.


WHEN DO LOYALTY CREDITS EXPIRE?
Credits confirmed between 1 January 2019 and 7 July 2020 will be valid until 7 July 2021. Credits confirmed on or after 7 July 2020 will expire 12 months after the date they are earned. For more information, see our Terms & Conditions.

Credits confirmed before 1 January 2019 are unfortunately no longer valid.

IS IT POSSIBLE TO EARN CREDITS BY PURCHASING A GIFT VOUCHER? (At this moment it is only possible to purchase a gift voucher in one of our stores)
The customer who receives the gift voucher will also receive the credits at the moment of redeeming the voucher.


I FORGOT TO ADD MY IN-STORE PURCHASE TO MY LOYALTY ACCOUNT. WHAT TO DO?
You can send a request to loyalty@shoebaloo.nl within seven days after your purchase. A copy of the purchase receipt is required. Otherwise, SHOEBALOO may refuse the request.


IS MY SHOEBALOO LOYALTY ACCOUNT PERSONAL?
Yes, your SHOEBALOO Loyalty account is strictly personal and cannot be shared with others.


HOW DO I UNSUBSCRIBE FROM SHOEBALOO MAILINGS?
You can unsubscribe from de SHOEBALOO mailings by clicking on the ‘Unsubscribe from this list’ button beneath every mailing.


HOW DO I LEAVE SHOEBALOO LOYALTY?
You can leave SHOEBALOO Loyalty by following the next steps: log into your account, go to Preferences and opt-out or by sending an e-mail with your request to loyalty@shoebaloo.nl. Please be aware that your credits will also be removed.


WHAT HAPPENS WITH MY PERSONAL DATA AFTER LEAVING SHOEBALOO LOYALTY?
Your membership data will be deleted when you leave SHOEBALOO Loyalty. Only the necessary online account data will be saved, that is needed to make online purchases.


CAN’T FIND THE ANSWER TO YOUR QUESTION?
Please read our Terms & Conditions or contact us at loyalty@shoebaloo.nl.

 

HOE KAN IK LID WORDEN VAN SHOEBALOO LOYALTY?

Lid worden van SHOEBALOO Loyalty is heel eenvoudig. Inschrijven kan online of in één van onze winkels.

Online: registreer je op https://shoebaloo.nl/log-in--register-account en vul je persoonlijke gegevens in. Let op: bij het invullen van je gegevens, moet je de deelname aan SHOEBALOO Loyalty bevestigen op de Preferences pagina. Na het invullen van het account, ben je klaar om te beginnen met het verdienen en uitgeven van Loyalty punten!

In de winkel: laat je naam en e-mailadres achter bij een van onze medewerkers. Zij zullen een account voor je aanmaken. Aankopen worden direct aan het account toegevoegd. Je ontvangt gelijk na de inschrijving een e-mail, die je moet bevestigen om je account te activeren en compleet te maken. Na het activeren ben je een SHOEBALOO Loyalty lid en kun je beginnen met het verdienen en uitgeven van Loyalty punten!

 

WAT IS DE MINIMUM LEEFTIJD OM LID TE WORDEN VAN SHOEBALOO LOYALTY?

Je moet minstens 16 jaar oud zijn om lid te worden van SHOEBALOO Loyalty. Als je geen 16 jaar of ouder bent, zal het account niet geldig zijn.

 

WAT ZIJN LOYALTY PUNTEN?

Loyalty punten zijn onze manier om je te belonen voor jouw loyaliteit aan SHOEBALOO. De punten die je verdient, kunnen ingewisseld worden voor kortingsvouchers en om exclusieve beloningen te ontvangen. Bezoek How it works voor meer informatie.

 

HOE KAN IK LOYALTY PUNTEN VERDIENEN?

Punten verdienen is eenvoudig! Shop op www.shoebaloo.nl of in een van onze winkels, vul je account aan en like ons op Instagram en Facebook om exclusieve deals en beloningen te krijgen. Ga voor meer informatie naar How it works.

 

HOE WORDEN MIJN AANKOPEN IN DE WINKEL TOEGEVOEGD AAN MIJN LOYALITY ACCOUNT?

Natuurlijk ontvang je ook punten voor aankopen in een van onze winkels. Wanneer de aankoop plaats vindt in een van onze winkels, laat dan jouw persoonlijke QR code zien, of geef je e-mailadres aan onze medewerkers. Zij zullen de aankoop toevoegen aan jouw account.

 

WANNEER WORDEN DE LOYALTY PUNTEN  TOEGEVOEGD AAN MIJN ACCOUNT?

Je kunt aankopen na 24 uur terugvinden in jouw account. Nadat je een aankoop hebt gedaan, zullen deze punten 30 dagen in afwachting zijn. Pending punten van aankopen worden na 30 dagen toegevoegd aan het saldo in verband met het retourtermijn. Loyalty punten die verdiend zijn voor het aanmaken van het account, cadeaus van ons aan jou, of ons leuk vinden op Instagram of Facebook worden direct na afronding aan het saldo toegevoegd.

 

HOEVEEL LOYALTY PUNTEN HEB IK?

Controleer punten, activiteiten, en openstaande punten allemaal op jouw persoonlijke Loyalty pagina.

 

WANNEER WORDEN DE LOYALTY PUNTEN VAN MIJN REKENING AFGESCHREVEN?

Zodra je punten inwisselt, worden ze direct met het saldo verrekend.

Punten van geretourneerde artikelen worden verrekend met de totale punten van deze specifieke bestelling. Je kunt een overzicht van de punten geschiedenis vinden op jouw Loyalty pagina.

 

KRIJG IK MIJN VOUCHER TERUG NA HET RETOURNEREN VAN EEN AANKOOP?

Als je een voucher hebt ingewisseld tijdens een bestelling/aankoop en vervolgens (een van) jouw producten hebt geretourneerd, krijg je de voucher helaas niet terug. Vouchers kunnen slechts eenmaal ingewisseld worden.

  

WANNEER VERVALLEN VERDIENDE PUNTEN?

Punten bevestigd tussen 1 januari 2019 en 7 juli 2020 zijn geldig tot 7 juli 2021. Punten bevestigd op of na 7 juli 2020 vervallen 12 maanden na de datum waarop ze verdiend zijn. Voor meer informatie, zie onze Terms & Conditions Terms & Conditions. Punten bevestigd voor 1 januari 2019 zijn helaas niet meer geldig.

 

IS HET MOGELIJK PUNTEN TE VERDIENEN DOOR EEN CADEAUBON TE KOPEN?

Op dit moment is het alleen mogelijk om een cadeaubon aan te schaffen in een van onze winkels. De klant die de cadeaubon ontvangt, zal ook de punten ontvangen op het moment dat de bon wordt ingewisseld.

 

IK BEN VERGETEN MIJN AANKOOP IN DE WINKEL TOE TE VOEGEN AAN MIJN LOYALTY ACCOUNT. WAT NU?

Binnen zeven dagen na aankoop kun je een verzoek sturen naar loyalty@shoebaloo.nl. Een kopie van het aankoopbewijs is vereist. Zonder aankoopbewijs kan SHOEBALOO het verzoek weigeren.

 

IS MIJN SHOEBALOO LOYALTY ACCOUNT PERSOONLIJK?

Ja, het SHOEBALOO Loyalty account is strikt persoonlijk en kan niet met anderen gedeeld worden.

 

HOE KAN IK ME UITSCHRIJVEN VOOR SHOEBALOO MAILINGS?

Je kunt je uitschrijven van de SHOEBALOO-mailings door te klikken op de knop 'Uitschrijven van deze lijst' onder elke mailing.

 

HOE VERLAAT IK SHOEBALOO LOYALTY?

Je kunt SHOEBALOO Loyalty verlaten door de volgende stappen te volgen: log in op het account, ga naar “Preferences” en meld u af of door een e-mail te sturen met uw verzoek naar loyalty@shoebaloo.nl. Houd er rekening mee dat eventuele punten ook verwijderd zullen worden.

 

WAT GEBEURT ER MET MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS NA HET VERLATEN VAN SHOEBALOO LOYALTY?

Jouw lidmaatschapsgegevens worden verwijderd, wanneer je SHOEBALOO Loyalty verlaat. Alleen de noodzakelijke online account gegevens zullen bewaard worden, die nodig zijn om online aankopen te doen.

 

VINDT JE HET ANTWOORD OP JOUW VRAAG NIET?

Lees onze Terms & Conditions of neem contact met ons op via loyalty@shoebaloo.nl.